Cwji Cw

Mae ein dillad ar werth ar safle e-bay. Cliciwch ar un o'r lluniau ar y dde, neu ar y linc isod.

Siop E-bay


You can buy our clothes online via e-bay. Click on one of the pictures to the right, or on the link below.

E-bay Shop


Croeso

Welcome

Cwmni ar-lein yw Cwji Cw sydd yn cynhyrchu dillad cotwm 100%, o safon uchel, wedi eu hargraffu gydag enwau a dywediadau Cymraeg.
Anrheg perffaith iír babi arbennig.
Cwji Cw is an on-line company which produces quality 100% cotton clothes, printed with Welsh names and sayings.
The perfect gift for the special baby.

Cysylltwch gyda ni / Contact us

Ffon/Phone: 01766 810603